Fabrikkskilt T1000/T1300

AS Oslo Sporveier

  • 300,00 kr

Kun 1 igjen på lager!

Originale fabrikkskilter fra de nå huggede T1000- og T1300-vognene som i mange år trafikkerte T-banen og de vestlige forstadsbaner i Oslo.

Dette er originale skilter som hang i vognene og viste av hvem og når de ble produsert, og ble fjernet før vognene ble hugget ifbm. innfasingen av MX3000-vognene.

Hvert skilt er unikt, og det finnes kun et av hvert skilt. Finner du din favorittvogn?

Der det er kjent hvilken ende av vogna skiltet stammer fra, er dette angitt med bokstaven A, B eller C bak vognnummeret. A og B var ender med førerrom (vogna hadde førerrom i begge ender, såkalt AB-vogn), mens C var ende uten førerrom (vogna hadde kun førerrom i en ende (A-enden), såkalt AC-vogn)

For mer informasjon om vognene disse skiltene stammer fra, anbefaler vi Stian Haldsruds bøker "Østvognene" (for 1000-vognene) og "Vestvognene" (for 1300-vognene). Her finner du teknisk informasjon om vognene og detaljert vognhistorikk mm.

 

OBS! Vi gjør oppmerksom på at enkelte av skiltene har skader (hovedsaklig i skruefestene), og at skiltene selges som de er. Velger du vognnummer i nedtrekkslisten over, vil du få opp bilde av det aktuelle skiltet. Har skiltet du ser på bildet skader, vil det skiltet du få også ha de samme skadene.


Vi anbefaler også